NANJING CHANGJIANG ELECTRONICS GROUP CO.,LTD
 
IC引线框架
模具产品
UPS电源
家用电器
机电产品
电机产品
变压器产品
地址: 南京经济技术开发区恒谊路9号
电话:025-85800209
邮编:210038
传真:025-85800209
 
 
 
FTD35-0488豪华超值台地扇
 
FTD-35(HD02)豪华塑叶台地扇
 
FTD-35(HD01Y)豪华全遥台地扇
此类共有产品  3   当前页  1   共有1 页  首页 上页 下页   尾页 
 
 
 Copyright 2006 南京长江电子信息产业集团有限公司(苏ICP备07030956号) 版权所有
 地址: 南京经济技术开发区恒谊路9号 邮编:210038
 电话:025-85800209 传真:025-85800209